Het Theehuis Sneek
de plek voor een kop koffie en een luisterend oor!
 
 
 

Onze stichting werkt uitsluitend met vrijwilligers en om die reden zijn wij afhankelijk van fondsen en giften. Mocht u Het Theehuis een warm hart toedragen en ons financieel willen ondersteunen dan kunt u uw gift overmaken op onze rekening  NL95RABO0312822375  t.n.v. Stichting Het Theehuis Sneek.

Alvast onze hartelijke dank!