Het Theehuis Sneek
de plek voor een kop koffie en een luisterend oor!
 
 
 

E-mailadres:
hettheehuissneek@gmail.com


Adres:
Algemene Begraafplaats
Kerkhoflaan 31
8602 TX SNEEK    


 

 

Algemene Begraafplaats Sneek

De begraafplaats is in 1827 als zodanig ingericht op bevel van Koning Willem I
Na verscheidene uitbraken van besmettelijke ziekten als cholera mochten overledenen niet langer binnen de stadsmuren worden begraven. 
Het terrein van het voormalig Johannieterklooster
 (gesloopt tijdens de Beeldenstorm) werd als locatie gekozen.

De begraafplaats is in Engelse landschapsstijl aangelegd naar ontwerp van Lucas Roodbaard. 
Bijzonder aan de begraafplaats is het feit dat overledenen indertijd per praam naar hun laatste rustplaats werden gebracht. 
De aanlegplaats is nog altijd aanwezig.

Van 1897–1903 bestond op deze begraafplaats een afgescheiden Joodse Begraafplaats. 
Door toedoen van opperrabijn
 Samuel Azaria Rudelsheim van Leeuwarden is de afscheiding weer ongedaan gemaakt. 
Er zijn 7 grafstenen bewaard gebleven.

Op de begraafplaats bevindt zich één Oorlogsgraf van het Gemenebest
Dit oorlogsgraf bevindt zich in de zuidwesthoek van de begraafplaats. 
Ook Jan Hendrik Bakker, een van de slachtoffers van de Sneker Bloednacht, ligt begraven op de begraafplaats.

De begraafplaats bestaat uit diverse perken, waaronder een speciaal kinderperk. 
Er is een strooiveld, er zijn grafkelders
 en er is een urnenhof. 
In 2004 werd de begraafplaats deels gerenoveerd en werd een columbarium 
toegevoegd.
Hierin is plaats voor 256 overledenen, het columbarium is naar ontwerp van kunstenaar Hanshan Roebers.